Mis on moraalne kahju?

Kahju võib olla varaline ehk rahas mõõdetav, aga ka mittevaraline ehk moraalne kahju. Varaline kahju on näiteks katki läinud asjad, kulud ravimitele jms. Moraalne kahju aga on sinu emotsionaalsed ja füüsilised kannatused – elukvaliteedi langus, läbielatud valu, psüühiline trauma jms. Loe lähemalt »


Soovime, et lisaks varalisele kahjule kompenseeritaks sulle ka moraalne kahju. Kirjuta meile, mis juhtus, ja kogenud advokaat Olavi-Jüri Luik annab nõu, millises ulatuses on sul alust kahjuhüvitist nõuda.